Vyberte stranu
Ako definujete Internet vecí ?

Jednoducho povedané, termín Internet vecí odkazuje na celú sieť fyzických zariadení, nástrojov, prístrojov, vybavenia, strojov a ďalších inteligentných objektov, ktoré majú schopnosť zhromažďovať dáta o fyzickom svete a prenášať ich prostredníctvom internetu.

Na čo slúži IoT ?

Na základnej úrovni sa IoT používa na zhromažďovanie dát o fyzickom svete, ktoré by bolo bez pomoci inteligentných zariadení a monitorovacích systémov pre ľudí veľmi ťažké alebo úplne nemožné. Prehľady odvodené z dát zhromažďovaných týmito zariadeniami umožňujú ľuďom pochopiť a sledovať udalosti alebo zmeny a reagovať na ne.

Aké sú príklady uplatnenia internetu vecí v praxi ?

Zariadenia Internetu vecí prichádzajú v najrôznejších formách a používajú sa na najrôznejšie rôzne účely, od pomoci jednotlivcom pri každodenných úlohách po pomoc veľkým organizáciám zjednodušiť prevádzku a plniť obchodné ciele. Veci, ako sú inteligentné zariadenia, inteligentné svetlá a inteligentné zámky dverí, sú všetko príklady IoT, ktoré môžete nájsť u niekoho doma. Medzi príklady komerčné a priemyselné zariadenia IoT patrí napríklad inteligentná továreň alebo výrobné zariadenia, inteligentné vozidlá a dokonca aj celé prepojené továrne, sklady a budovy.